Samara Baumgärtner-Bertsch – muziektherapie

Muziek biedt unieke mogelijkheden om gedachten te verzetten, gevoelens te uiten, houvast te bieden, in beweging te komen of rust te geven. Muziek verbindt, en geeft plezier! En plezier is vaak de sleutel om nieuwe vaardigheden aan te leren.

Uniek in Muziek is een bedrijf van Samara Baumgärtner – Bertsch, muziektherapeute en muziekdocente.

Uniek in Muziek biedt lessen aan in piano, keyboard, cello, zang, gitaar, blokfluit, djembé, algemene muzikale vorming en instrumentoriëntatie.
Er wordt les gegeven naar de wensen en mogelijkheden van de leerling. Het doel van de les is het aanleren van nieuwe vaardigheden en hier plezier aan te beleven.

Wanneer gekozen wordt voor muziektherapie zal de nadruk liggen op innerlijke ontwikkeling (kort gezegd: het oplossen van problemen, of het leren omgaan met problemen) en worden er samen doelen opgesteld. Muziek wordt als middel gebruikt om deze doelen te bewerkstelligen.

De lessen en therapie kunnen zowel individueel als in groepsverband gegeven worden.

 

Voor wie?

De muzieklessen en -therapie zijn er voor mensen van alle leeftijden die bijvoorbeeld speciale begeleiding en ondersteuning nodig hebben, die niet mee kunnen komen in het reguliere aanbod van muzieklessen, die op gehoor willen leren spelen, die van akkoorden of van noten willen leren spelen, die met de kleurenmethode willen leren spelen, die moeite hebben met sociale interacties, die willen leren samenspelen, die hun gevoelens willen uiten in muziek of die structuur nodig hebben.